XCDA (Extreme Clean Dry Air) is in het Nederlands vertaald extreem schone droge lucht. XCDA wordt tijdens het reinigen gebruikt om producten droog te blazen. Om geen nieuwe vervuiling aan te brengen op de producten moet de gebruikte perslucht dus extreem schoon zijn. Leidingen of koelkanalen kunnen met XCDA-flushing gereinigd worden. Er wordt dan gedurende een voor dat product vastgestelde periode met deze extreem schone lucht door de leidingen of koelkanalen geblazen. Hierdoor zullen met namen deeltjes verwijderd worden.