Gaspurity validatie vind plaats met een TOC (Total Organic Carbon) meting, uitgevoerd via een gaschromatograaf met FID detector. Deze meting geeft het totale gehalte aan koolstof weer onderverdeeld in vluchtig (TOC v) en niet vluchtig (TOC nv). Dit kan dan getoetst worden aan de specificatie.

Het meten gebeurt door gecontroleerd lucht via de kanalen van het te testen product door een "tenax" buisje te pompen. Aanwezige koolstof verbindingen worden opgenomen en chemisch gebonden aan het tenax materiaal. Hierna wordt het buisje verhit in een gaschromatograaf waardoor de koolstofverbindingen “verdampen” en gemeten kunnen worden.

In de detector van de GC worden de koolstoffen omgezet in elektronen. Door deze elektronen te meten wordt duidelijk hoeveel en welke koolstoffen er aanwezig waren. Indien de eisen licht overschreden worden kunnen de kanalen gespoeld worden met XCDA waarna een nieuwe TOC meting volgt. Bij een sterke overschrijding zal het product opnieuw gereinigd moeten worden.