Voor verscheidene industrieën is reinheid van groot belang om de machines naar behoren te laten werken. Dit geldt bijvoorbeeld voor lithografie machines of elektronen microscopen waar vervuiling kan zorgen voor een slechte werking, helemaal niet werken of overbodig onderhoud.

ASML, een zeer belangrijke klant uit onze regio, heeft zijn eigen eisen opgezet met betrekking tot reiniging en vastgelegd in verscheiden “Grades” en GSA-normen. HQ Precision cleaning is bekend met al deze normen en officieel vrijgegeven om Grade 1, de strengste ASML eis, te mogen reinigen.

Binnen het reinigen is vaak nog een onderverdeling in Surface Cleanliness (oppervlakte reinheid), Vacuüm Cleanliness (moleculaire verontreinigen) en Gas Purity (verontreinig in leidingen). Afhankelijk van het onderdeel of de samenstelling kunnen deze los of gezamenlijk toegepast worden. Ze staan hieronder wat verder uitgediept, met daaronder een overzicht van de processen die we gebruiken voor het reinigen. Deze zullen op losse tabbladen verder uitgediept worden.

Surface Cleanliness

Surface cleanliness gaat over deeltjes aan het oppervlak van een machineonderdeel. Meestal zijn er geen zichtbare deeltjes toegestaan en de strengste eisen gaan inmiddels tot het kwalificeren van deeltjes tot een grote van 0,5µm.

Mede door onze moderne waterbehandelingsinstallatie halen we de gestelde eis van geen zichtbare deeltjes met gemak. Een 0.2mu filter in combinatie met diverse andere filters en behandelingen, garanderen dat de spoelbaden schoon zijn van vervuiling en uw product schoon aan de juiste eis uit onze ultrasoon straat komt.

Bij het maak proces kan vervuiling met deeltjes niet vermeden worden, het reinigingsproces moet in staat zijn eventueel toch aanwezige deeltjes te verwijderen. Tussen reiniging tijdens of na het maak proces is noodzakelijk om indroging van emulsies te voorkomen. Dit laatste is ook erg van belang voor het volgende deel Vacuüm Cleanliness.

Molecular Cleanliness

Voor vacuüm omgevingen zijn er zeer strenge eisen op metaal vervuiling aan het oppervlak van machine delen. Deze groep van metalen, waarvan zink de voornaamste is maar ook lood-tin-indium, hebben een laag smeltpunt en geven daardoor ongewenste neerslag in de machine wat tot grote problemen kan leiden voor het functioneren.

Bij het maak proces zijn dit verboden metalen, het reinigingsproces moet in staat zijn eventueel toch aanwezige atomaire contaminatie te verwijderen.

Gas Purity

Vaak zijn er strenge eisen aan koolwaterstof vervuiling van inwendige kanalen. Deze kanalen worden gebruikt voor zeer schoon gastransport. Deze groep van vervuiling, zoals olieachtige vloeistoffen, geven ongewenste neerslag op of chemische reactie aan de omgeving.

Bij het maak proces kunnen vloeistoffen op olie basis zoals koelvloeistof en snij olie niet vermeden worden, het reinigingsproces moet in staat zijn eventueel toch aanwezige atomaire contaminatie te verwijderen. Tussen reiniging tijdens of na het maak proces is noodzakelijk om indroging van emulsies te voorkomen.

Wet Cleaning

De fundering van onze reinigingsprocessen.

Dry Cleaning

Niet elk product is geschikt om ondergedompeld te worden.

Snow Cleaning

De allerkleinste deeltjes verwijderen.

Bake Out

Het verwijderen van stoffen die in het materiaal getrokken zijn.

Steam Cleaning

Voor de lastig bereikbare plekken.

XCDA Flushing

De oplossing voor leidingen en kanalen.