De validatie op deeltjes gebeurt vooralsnog voornamelijk kwalitatief met het oog onder bright en/of UV licht condities. Echter zien we een trend in het vastleggen van deze metingen in rapportages en zien we de te meten deeltjes-grootte afnemen.

Indien een kwantitatieve validatie nodig is kunnen deeltjes aan het oppervlak gemeten worden d.m.v. PCM samples en een deeltjes analyse apparaat.
Deze deeltjesmeter (Partsens) kan zelfs deeltjes tot 5mu registreren waar het blote oog tot maximaal 20-30mu zal komen.

Met een PMC test kunnen we een sample nemen van het oppervlak van een product, hierna wordt dit sample geanalyseerd op aantal en grootte van de deeltjes. Het resultaat van de deeltjesmeting kan kwantitatief uitgedrukt worden in een aantal deeltjes per oppervlakte, inclusief rapport.