Voor visuele inspectie wordt UV- en Bright Light gebruikt om deeltjes en organische vervuiling (beter) zichtbaar te maken. Met UV licht, golflengte 365nm, zijn organische deeltjes vanaf 40-50 mu zichtbaar en met helder scherend licht niet organische deeltjes vanaf 10-20 mu. Zichtbare deeltjes zijn beperkt toegestaan bij de mildere reinheidseisen, maar bij de meest strikte helemaal niet.