Naast het daadwerkelijk reinigen van producten, bieden we ook diverse andere diensten aan waarmee we reiniging kunnen kwalificeren. Het meten van de reinigingsresultaten en vastleggen daarvan wordt steeds vaker gevraagd. Onder de microscoop zien we beschadigingen en residu tot 5 µm. Voor de verschillende reinigingseisen variëren ook de gebruikte kwalificatiemethoden.

Surface Cleanliness wordt gevalideerd op deeltjes door middel van UV en Bright Light inspectie of met het PMC proces. UV en Bright Light maken deeltje en organische vlekken zichtbaar. Met PMC (Particle Measurement Card) wordt een sample genomen van een gereinigd oppervlak wat daarna wordt geanalyseerd op aantal deeltjes. PMC wordt vooral toegepast voor hele kleine deeltjes die met Bright Light niet meer zichtbaar zijn.

Voor de validatie van Molecular Cleanliness wordt naast UV Light ook meestal een RGA meting gebruikt. Hiermee wordt de uitgassing van een product of samenstelling vastgesteld. Deze uitgassing heeft negatieve invloed op het vacuüm waarin het geassembleerd is.

Validatie op het gebied van Gas Purity vind plaats d.m.v. een TOC (Total Organic Carbon) meting, uitgevoerd via een gaschromatograaf met FID detector. Deze meting geeft het totale gehalte aan koolstof weer in TOC vluchtig (TOC v) en TOC niet vluchtig (TOC nv). Dit kan dan getoetst aan de specificatie. Indien de eisen worden overschreden kunnen de kanalen gespoeld worden met XCDA.

Ready for reuse

Investing in high-end packaging solutions provides peace of mind that the equipment or components are safely transported. The inherent robustness of HQ Pack’s solutions means they can be cleaned, repaired where necessary, recertified and reused. With a full service return flow for reusable packaging, including collection using our own vehicles, HQ Pack ensures a significant return on customers investment.

Vendor-managed inventory (VMI)

To ensure the right packaging solution is always on hand, customers can outsource stock management to HQ Pack. This covers loose packaging products, such as cardboard boxes and cleanroom foils, right up to fully constructed packaging, such as flight cases or plastic transport packaging (both new and reusable). Ensuring important, business-critical packaging is always available just in time.

Information at your fingertips

To easily know where a package is at any given time and its status, HQ Pack scans and logs all details into our customer service portal. The system also provides important management information as part of the return packaging service, such as turnover speed, the service life and the costs. So, customers always have easy access to accurate up-to-date information.

UV- en bright light inspectie

Airborn particle counting

tekst